• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2002, Λακωνία, «Το Δεσποτάτο του Μορέα». Εισηγήτρια κα Δέσποινα Τσολάκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια-καθηγήτρια ΤΕΙ