• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

Βενετία 4/10/2013: «Η Επίδραση του Βυζαντίου στη Βενετία», στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Κεντρικός ομιλητής: Γεώργιος Πλουμίδης, Ομότιμος καθηγητής και Πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων- Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας.

 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας ιδρύθηκε το 1951. Είναι πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο επιχορηγείται και εποπτεύεται από τα υπουργεία Εθνικής παιδείας και Εξωτερικών. Το ίδρυμα αποτελεί το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο της Ελλάδας στο εξωτερικό, και έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Ιστορίας. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι: εκδόσεις (βιβλία ερευνητών καθώς επίσης και το επιστημονικό περιοδικό «θησαυρίσματα» σε ετήσια βάση) και υποτροφίες (ετησίως προσφέρει έξι υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών(1-3 έτη), στις οποίες περιλαμβάνονται για τους υποτρόφους στέγη και μηνιαία αποζημίωση).

 

Το ινστιτούτο είναι κάτοχος ακίνητης και κινητής περιουσίας, η οποία προέρχεται από τη δωρεά της Ελληνικής κοινότητας της Βενετίας (35 ακίνητα μεταξύ των οποίων ο Ναός του Αγίου Γεωργίου, η Φλαγγίνειος  Σχολή και το Μουσείο).

 

 

Το κέντρο Μεσογειακού και Νησιωτικού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ», στo πλαίσιo της επίσκεψης στη Βενετία, ανακάλυψε ότι ο Γεράσιμος Μεσσήνης, άμισθος πρόξενος και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας της Βενετίας το 1950, ήταν Λευκαδίτης. Παραθέτουμε κείμενο σχετικά με τη ζωή και το έργο του Γεράσιμου Μεσσήνη, όπως περιγράφει στο blogτου (http://elgeorgakis.blogspot.gr) ο γνωστός Λευκάδιος δημοσιογράφος της αθηναϊκής εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», Ηλίας Γεωργάκης.

 

 

«Το όνομα του ήταν  Γεράσιμος Μεσσήνης (1897-1957). Καταγόνταν από την πόλη της Λευκάδας. Διετέλεσε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 άμισθος πρόξενος και πρόεδρος της Ελληνικής κοινότητας στην Βενετία. Συνέδεσε το όνομα του με την μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της κοινότητας στο Ελληνικό  Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία. Ήταν λόγιος και έμπορος . Ερεύνησε για την Βενετοκρατία στο Κρατικό Αρχείο της Βενετίας μαζί με τον γιαννιώτη ιστοριοδίφη Κων/νο Μέρτζιο (1886-1971) και τις πληροφορίες αυτές τις έστειλαν στο φίλο τους ιστορικό Κων/νο Μαχαιρά, ο οποίος τις κατέγραψε στο σημαντικότερο βιβλίο του: «Η Λευκάς επί Ενετοκρατίας».

 

 

Στις 8 Φεβρουαρίου 1949, σύμφωνα με έγγραφο που φυλλάσεται στο Ινσιτούτο: ’’Ο νεοεκλεχθείς   πρόεδρος της ελληνικής Κοινότητας Γεράσιμος Μεσσήνης ανακοινώνει στο μητροπολίτη Θυατείρων Γερμανό ότι μετά από «τεσσαροκονταετή ξενικόν έλεγχον» η ιστορική Κοινότητα της Βενετίας «αναπνέει από διημέρου τον αέρα της ελευθερίας». Η έκτακτη γενική συνέλευση εξέλεξε το νέο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια ψήφισε δια βοής την απόφαση που καταρτίσθηκε «από κοινού μεταξύ της Ελληνικής και Ιταλικής Κυβερνήσεως περί μεταβιβάσεως της περιουσίας εις το Ελληνικόν Ινστιτούτον Βυζαντινών και Μετα-Βυζαντινών Σπουδών».

 

Ο Γεράσιμος Μεσσήνης  πέθανε το 1957 και το τάφος του είναι στη Βενετία.Εχει δύο παιδιά το Σωτήρη και τον Μάριο που ζουν στη Βενετία και επισκέπτονται το καλοκαίρι τη Λευκάδα .Δρόμος στην πόλη της Λευκάδας φέρει το όνομά του.»

 

OΓεράσιμος Μεσσήνης πέθανε το 1957 και ο τάφος του είναι στη Βενετία. Έχει δύο παιδιά, το Σωτήρη και τον Μάριο που ζουν στη Βενετία και επισκέπτονται το καλοκαίρι τη Λευκάδα. Δρόμος στην πόλη της Λευκάδας φέρει το όνομά του.