• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2005, 14/05, Θεσσαλονίκη, «Η Βεργίνα και τα Αρχαία της»Ξενοδοχείο Καστρί.Ομιλήτρια κα Χρ.Παλιαδέλη , Καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Παρουσίαση Cd-Rom κος Π.Καριώρης , Ερευνητής ΙΕΛ, Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης