• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2004, 18/06 & 25/06, Βενετία, «Από την Κωνσταντινούπολη στη Βενετία και από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση» (Bellini, Titsiano, Greco, Caravazo)

 

Ομιλητής κος Μ. Στεφανίδης, επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, κριτικός τέχνης.Αίθουσα Ca Rezzonico Palazzo