• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2004, 22/05, Ναύπλιο, «Ιωάννης Καποδίστριας», Ο Μεγάλος Έλληνας Διπλωμάτης και Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος. Αίθουσα «Βουλευτικόν». Ομιλήτρια κα Ε. Κούκου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιστορικός