• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2003, Ρόδος, «Οι Ιππότες και η Μεσαιωνική Ρόδος». Αρχαιολόγος από την Εφορία Βυζαντινών και Νεότερων Μνημείων