• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2002, Μαδρίτη, «Η Επιρροή του Υπερρεαλισμού στον 20ό αιώνα». Εισηγητής ο κος Μ. Στεφανίδης, επικ. Πανεπιστημίου Αθηνών,κριτικός Τέχνης