• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2002, Σύρος, «Οδοιπορικό στη Σύρο-Τρεις Εποχές».κα Ρώτα, Φιλόλογος, Λαογράφος