• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2002, Ρόδος, «Οι Τέχνες στη Ρόδο τα χρόνια της Ιπποκρατίας 1309-1522»