• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

2015, Αθήνα "Το Πλοίο της Ειρήνης", Εκδήλωση Υποδοχής στον Πειραιά του "Πλοίου της Ειρήνης" στις 28/9/2015. Ομιλία Ελισάβετ Γράψα, Διδάκτωρ Ιστορίας

 

Εκδήλωση στους χώρους του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ. Κεντρική Εισηγήτρια κα Ελισάβετ Γράψα, Διδάκτωρ Ιστορίας

 

2008, Αθήνα ''Το Λιμάνι του Λαυρίου και ο Ιστορικός του Ρόλος'', Εκδήλωση στους χώρους του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ. Κεντρική Εισηγήτρια κα Ελισάβετ Γράψα, Διδάκτωρ Ιστορίας.