• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

ΙΔΡΥΣΗ

Το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2002.

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΙΚΟΝΑ

Mε μεμονωμένες δράσεις ή με συνεργασίες, αναπτύσσει δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προάγουν τον ακρογωνιαίο πυλώνα του ανθρώπινου πολιτισμού, τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς της. Είναι έμπνευση που αγκαλιάζει τη γηραιά Μεσόγειο και σαν ένα νησί ιδεών θέλει να ριζώσει σε αυτή την πανάρχαια θάλασσα, ανάμεσα στα άλλα νησιά, να αφουγκρασθεί τον Ποσειδώνα και να δημιουργήσει ερεθίσματα σε όλους εκείνους που ξυπνούν στο φως του Δήλιου Απόλλωνα ή στα προφητικά λόγια του Πάτμιου Ιωάννη.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάδειξη στοιχείων και γνώσεων της Ιστορίας, του Πολιτισμού και των Λαϊκών Παραδόσεων της Μεσογείου, καθώς επίσης και η παροχή Τεχνογνωσίας, η χρήση Νέων Τεχνολογιών με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη θεμάτων που αφορούν τη Λογοτεχνία, την Ποίηση, την Ιστορία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ψυχική Υγεία, την Πρόνοια, την Επισιτιστική Βοήθεια, την Κοινωνική Φροντίδα, την Εκπαίδευση, την Εργασία, την Προστασία των Ευπαθών Ομάδων (οικογένεια, το παιδί και η νεότητα, ηλικιωμένοι, άνθρωποι με ειδικές ανάγκες). Οι στόχοι του φορέα είναι η ενημέρωση των ανωτέρω καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πληθυσμών στα πλαίσια του Ελληνικού Χώρου αλλά και της Υφηλίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιπρόσθετα, η «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» πραγματοποιεί εκδόσεις εντύπων, βιβλίων, δημοσιεύσεις σε περιοδικό τύπο και εφημερίδες. Τα πεδία δραστηριοποίησής της αφορούν τη Διοργάνωση Καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, την Οικολογία ως τρόπο ζωής, την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Ανάδειξη και Προώθηση της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών, την Ανάπτυξη και Εφαρμογή των ΑΠΕ, την Κατάρτιση Προγραμμάτων που δημιουργούν εισοδήματα στις ασθενέστερες και μειονεκτικότερες ομάδες του πληθυσμού των νησιών της Μεσογείου και λοιπών νήσων της Υφηλίου, την Επιχειρηματικότητα των Νέων, των Γυναικών, των Μεταναστών, των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και των λοιπών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, τη Μείωση της Φτώχειας, τη Βελτίωση της Επιχειρηματικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, την Εκπόνηση ή/και Συμμετοχή σε σχέδια ή/και Προγράμματα Στήριξης και Ενίσχυσης των ως άνω κοινωνικών ομάδων, τη Μελέτη και Προάσπιση των Θεμελιωδών Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, την Ερμηνεία και Ανάλυση του Πολιτικού και Κοινωνικού Γίγνεσθαι τόσο παλαιότερων εποχών όσο και της σύγχρονης κοινωνίας, την Επιβοήθηση, την Αρωγή κάθε μορφής, την Πρόνοια, τη Στήριξη, την Προστασία και το Σεβασμό των ατόμων με αναπηρία, την Υγεία και την Ψυχολογική Υποστήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη, ιδίως των άνω κοινωνικών ομάδων, που προαναφέραμε την Ιατρική Έρευνα, τη Χορήγηση Υποτροφιών, τη Διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων και Σεμιναρίων σε θέματα που άπτονται των σκοπών της «Μεσονήσου».
Το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» οργανώνει ποικίλες δράσεις, τα αποτελέσματα των οποίων συγκεφαλαιώνονται σε ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια και αφορούν την προαναφερόμενη θεματολογία. Έχει ως στόχους την επεξεργασία και ανάδειξη της Ιστορίας, του Πολιτισμού και εν γένει της φύσεως των Ιδιαιτεροτήτων, των Κοινών Γνωρισμάτων των ζητημάτων των Νήσων της Μεσογείου Θαλάσσης. Επιπλέον, την Αναβίωση, Διατήρηση και Ανάπτυξη της λαϊκής Τέχνης, Οικοτεχνίας και εν γένει των παραδοσιακών παραγωγικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών και των παραδοσιακών προϊόντων τους. Επίσης, την Αποκατάσταση, Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και τη Μελέτη και Επίλυση των κοινών προβλημάτων τους με την μεταξύ τους επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών. Ακόμη επικαλείται την αρωγή των κρατικών και τοπικών διοικητικών φορέων τους. 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» είναι πιστοποιημένο από τον ΕΛΟΤ.  Επίσης, είναι πιστοποιημένο από το ΥΠΕΞ (ΥΔΑΣ), από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ιδιαίτερα από το τελευταίο έχει πιστοποιηθεί για Δράσεις όπως:

1.Κοινωνική βοήθεια στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας (Φιλική Φωλιά) για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς τα έτη 2010, 2011, 2012.

2.Συμμετοχή στη δράση «Χριστούγεννα στην πόλη» που υλοποιήθηκε στο Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής. Σκοπός της δράσης ήταν η συμμετοχή των ανηλίκων ΑμΕΑ σε δράσεις καθημερινότητας και εκδηλώσεις ψυχαγωγίας στα όρια του Δήμου Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της Κοινωνικής τους ενσωμάτωσης και της καταπολέμησης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε από τις 15/12/12 έως τις 15/1/2013.

3.Υλοποίηση δράσης του προγράμματος «Ενισχυτική Διδασκαλία για τα παιδιά ΠΙΚΠΑ» και ιδιαίτερα για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην προσομοίωση σπιτιού του Κέντρου Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής. Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε από τις 1/10/2012 έως τις 30/5/2013.

4.Υλοποίηση δράσης του προγράμματος Δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας στην ΠΛΑΖ του ΠΙΚΠΑ με τίτλο «Παίζω και Γελώ στην ΠΙΚ ΠΛΑΖ», που πραγματοποιήθηκε από τις 1/7/2013 έως τις 27/8/2013.

5.Υλοποίηση δράσης εξωραϊσμού του περιβάλλοντος χώρου του ΚΑΑΠΑΑ και καθορισμού της πρότυπης παραλίας που διαθέτει τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του έτους 2013.

6.Συμμετοχή στη διάδοση των δράσεων του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), προκειμένου να ενισχυθούν οι χρόνια πάσχοντες, τα άτομα με νοητική στέρηση και οι ηλικιωμένοι με είδη διατροφής, ρουχισμού, βιβλία και έντυπο υλικο. Το Πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 30/8/2010 έως 30/12/2010.

7. Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας  για τους σκοπούς και τις δράσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου και ειδικότερα την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα της Δημιουργικής Απασχόλησης των Ηλικιωμένων και το πρόγραμμα της Προστασίας της Παιδικής Ηλικίας. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2010 στα γραφεία της «ΜΕΣΟΝΗΣΟΥ».

8.Συμμετοχή στη διάδοση των δράσεων του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ), προκειμένου να ενισχυθούν οι χρόνια πάσχοντες, τα άτομα με νοητική στέρηση και οι ηλικιωμένοι με είδη διατροφής, ρουχισμού, βιβλία και έντυπο υλικο. Το Πρόγραμμα έλαβε χώρα από τις 29/8/2011 έως 30/12/2011.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Οι δράσεις του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» είναι:

 

·        2016

- Χανιά, 13 – 15/5  3ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο "Σαμαριά", σε συνεργασία με μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος Γεωλογίας-Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

·        2015

- Λέσβος, 4-6/6  2ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμποσίο «ΣΙΓΡΙ», σε συνεργασία με μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος Γεωλογίας-Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους. Η θεματολογία του Συμποσίου είναι γεωπολιτισμική (Γεωλογία, Γεωγραφία, Αρχαιολογία-Ιστορία). Ομιλητές διάσημοι καθηγητές -γεωγράφοι-γεωλόγοι, ηφαιστειολόγοι, αρχαιολόγοι-ιστορικοί. Η έναρξη του Συμποσίου έγινε στις 4 Ιουνίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου. Την επόμενη ημέρα έγιναν εισηγήσεις στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και στις 6 Ιουνίου, πραγματοπποιήθηκε εκδρομή – ξενάγηση στο Απολιθωμένο Δάσος καθώς και εισηγήσεις στο αμφιθέατρο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Απολιθωμένο Δάσος.

- Αθήνα 18/2, Διοργάνωση της παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο: « Οικουμενικό Πατριαρχείο και Πολιτικές Δυνάμεις: Από τη Συνδιάσκεψη της Λωζάνης Έως την Εκλογή του Πατριάρχη Βασιλείου Γ΄», του Αρχιμανδρίτη Ευάγγελου Υφαντίδη, Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης. Η βιβλιοπαρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) και τις εκδόσεις Επτάλοφος. Το βιβλίο παρουσίασαν ο Σεβ. Μητροπολότης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, ο κ. Γρηγόρης Τσάλτας τ. Υπουργός και Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου και η κ. Δέσποινα Μιχάλαγα, Λέκτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Την εκδήλωση συντόνιζε ο κ. Δημήτριος Γόνης, Ομοτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και η Dr Eλισάβετ Γράψα, Ιστορικός / Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων.

·        2014

- Σαντορίνη 6-8/6  1ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο «ΚΑΛΝΤΕΡΑ», σε συνεργασία με Μέλη της Επιστημονικής Κοινότητας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητές ήταν διάσημοι καθηγητές ηφαιστειολόγοι-γεωλόγοι, αρχαιολόγοι και ιστορικοί. (καθ. Βασίλειος Μαμαλούκας, καθ. κ. Σπύρος Mαυράκος, αντιπρύτανης Ε.Μ.Π. & Πρόεδρος ΕΛΚΕΘΕ, καθ. Tim Druitt, καθ. Floyd McCoy, καθ. Tappin David, καθ. Δημήτριος Παραδείσης, καθ. Αλέξανδρος Χατζηπέτρος, καθ. Αναστασία Κυρατζή, καθ. Cr και η dr. Ελισάβετ Γράψα, Ιστορικός) Συνεδριακό Κέντρο ΄΄Μπελώνειο΄΄. 

·        2013

- Βενετία 4/10, Συμπόσιο με τίτλο «Η επίδραση του Βυζαντίου στη Βενετία»  Κεντρικός ομιλητής ο κ. Γεώργιος Πλουμίδης, Ομότιμος καθηγητής και Πρώην Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας και η dr. Ελισάβετ Γράψα,Ιστορικός. -  Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

·        2010

-  Αλεξάνδρεια / Αίγυπτος 22-25/4, Συμπόσιο με τίτλο «Ψυχική Υγεία και Μεσόγειος». Στο Συμπόσιο διερευνήθηκαν  οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στην Ψυχική Υγεία των πολιτών της Μεσογείου αλλά και των ευρύτερων οικονομικοκοινωνικών ανακατατάξεων. Το Συμπόσιο έγινε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τελούσε υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. (κ. Μένη Μαλλιώρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μαρίνα Οικονόμου Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Σιταράς Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη Ζωή Καθηγήτρια Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βένος Μαυρέας Ψυχίατρος& Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, dr. Ελισάβετ Γράψα, Ιστορικός). – Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

·        2009

- Πάρος 25-26/09 Β΄ Μεσογειακό Συνέδριο με τίτλο «Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες». Το συνέδριο επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε θέματα ποιότητας ζωής και κλιματικών αλλαγών. Πρόεδρος του Συνεδρίου ήταν ο κ. Χρήστος Ζερεφός, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο οποίος έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης για το έτος 2007 για τη συμβολή του στο έργο της ανάδειξης του προβλήματος της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

- Δελφοί 13-14/2  Α΄ Μεσογειακό Συμπόσιο με θέμα: «Υγεία και Περιβάλλον». Στα πλαίσια του Συμποσίου αναπτύχθηκαν, σε σχέση με το περιβάλλον, θεματικές ενότητες, όπως: Δημόσια Υγεία, Καρδιολογία, Ογκολογία και Ψυχιατρική. Πρόεδρος του Συμποσίου ήταν η κ. Τζένη Κουρέα Κρεμαστινού, Kαθηγήτρια Τομέα Δημόσιας Υγείας και Διοικητικής Υγιεινής - Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η κ. Μένη Μαλλιώρη Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και η κ. Μαρίνα Οικονόμου Αναπλ. Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Γεράσιμος Ρηγάτος Επικ. Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Νίκος Σιταράς Αναπλ. Καθηγητής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών. - Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Δελφών

·        2008

- Σαντορίνη 31/05 -01/06  Α΄ Μεσογειακό Συμπόσιο με θέμα: Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες». Τα επιστημονικά θέματα διαπραγματεύτηκαν οι καθηγητές: κ. Φίλιππος Κωνσταντίνου, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Διευθυντής Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών και ο κ. Παναγιώτης Γιαννούλης, Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. - Μπελώνειο Συνεδριακό Κέντρο της Σαντορίνης

- Αθήνα 05/05, Πολιτιστική Εκδήλωση: «Αφιέρωμα στον Τάσο Αθανασιάδη». Ομιλητές: κος Γ. Μπαμπινιώτης, καθηγητής Γλωσσολογίας και Πρόεδρος Ιδρύματος «Ελληνικού Πολιτισμού», κος Μ.Δερμιτζάκης, Αντιπρύτανης Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κος Σ. Καργάκος, Συγγραφέας-Ιστορικός. Αίθουσα Αρχαιολογικής Εταιρείας.

·        2007

- Αθήνα 25-26/05, «Ο Χρησμός στο Θεατρικό Λόγο, από την Αρχαιότητα μέχρι Σήμερα». Αφιέρωμα στη μνήμη του Σκηνοθέτη Μίνωα Βολανάκη. Στοά του Βιβλίου. Συνδιοργάνωση Μεσονήσου με το Κέντρο Σημειολογίας Θεάτρου (Πρόεδρος Καθηγήτρια και Κοσμήτωρ Φιλοσοφικής Σχολής, κα Μαρίκα Θωμαδάκη).- Αίθουσα Στοά του Βιβλίου

·        2005

- Ρέθυμνο 02/07, «Η ζωή και το έργο του Κυριάκου – Δομίνικου Θεοτοκόπουλου». Ομιλητής κος Μ. Στεφανίδης, Καθηγητής Ιστορίας Τέχνης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Θεσσαλονίκη 14/05, «Η Βεργίνα». Ομιλήτρια κα Χρ.Παλιαδέλη , Καθηγήτρια Κλασσικής Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Παρουσίαση Cd-Rom κος Π.Καριώρης , Ερευνητής ΙΕΛ, Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης. – Ξενοδοχείο Καψής

 - Αλεξανδρούπολη 04/05, «Η Ελληνική Θράκη στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης». Ομιλητής κος Ν. Σαρρής, Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου. Ξενοδοχείο Εγνατία

- Αθήνα, «Από τον Ρέμπραντ στον Βαν Γκογκ: Η περιπέτεια του σώματος». Συνεδριακό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας. Ομιλητής κος Μ.Στεφανίδης, αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, κριτικός Τέχνης. – Συνεδριακό Κέντρο ΑΤΕ, Καστρί.

·        2004

- Βαρκελώνη 17/09, 24/09 και 22/10, «Η Παρουσία των Αρχαίων Ελλήνων στην Ιβηρική Χερσόνησο και η Επιρροή του Ελληνικού Πολιτισμού στην Ισπανία». Ομιλήτρια  Καθηγήτρια κα Gemma Fortea Domenesh, Ερευνήτρια Φιλόλογος , Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης.

- Βενετία,18/06 & 25/06, «Από την Κωνσταντινούπολη στη Βενετία και από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση» (Bellini, Titsiano, Greco, Caravazo) - Ομιλητής κος Μάνος Στεφανίδης, επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, κριτικός τέχνης. Αίθουσα  Ca Rezzonico Palazzo, The Museum of 18th century, situated in Palazzo Rezzonico.

- Ναύπλιο 22/05, «Ιωάννης Καποδίστριας», Ο Μεγάλος Έλληνας Διπλωμάτης και Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος.

Ομιλήτρια κα Ελένη Κούκου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιστορικός

Αίθουσα «Βουλευτικόν».

- Αθήνα 19/04, "Επτανησιώτικες Πινελιές" Αφιέρωμα στο Διονύσιο Σολωμό, Αίθουσα Παρνασσός (Καρύτση 8 – Πλ. Αγ. Γεωργίου)

"Η ποιητική τέχνη του Σολωμού"

Ομιλητής κ. Ερατοσθένης Καψωμένος, Καθηγητής και Κοσμήτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

"Παρουσίαση του CD rom της Βουλής των Ελλήνων για τον Διονύσιο Σολωμό"

Παρουσιάστηκε από τον κ. Ερατοσθένη Καψωμένο και από τον κ. Χρήστο Πένητα, Ερευνητή ΙΕΛ (Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου)

Απαγγελίες και Μουσικά Ακούσματα μελοποιημένων στίχων του Σολωμού.

Τα έργα ερμήνευσαν οι ηθοποιοί Μαρία Ζαχαρή και Ηλίας Λογοθέτης, τραγουδιστές Γιάννης Θωμόπουλος και Ρούλα Μπιζά.

- Καλαμάτα 23/10,  «Αρχαία Μεσσήνη, οι Πρόσφατες Έρευνες». Ομιλητής κος Πέτρος Θέμελης, Καθηγητής Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία της Μεσονήσου με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας. Αμφιθέατρο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ''Αλέξανδρος Κουμουνδούρος''.

·        2003

- Νάουσα 27/09, "Ο Μέγας Αλέξανδρος εκπολιτιστής και στρατηλάτης", Ομιλήτρια κα Διονυσία Τσίρου, Αρχαιολόγος . Δημοτικό Ωδείο Νάουσας.

- Χίος , "Το Χιώτικο Ναυτιλιακό Εμπόριο και η Ναυτιλιακή Κοινωνία των Οινουσσών", Ομιλήτρια κα Μαρία Λεκάκου Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο.

- Οινούσσες, "Η Ιστορία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας", Ομιλήτρια κα Μαρία Λεκάκου Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οινουσσών.   

·        2002

- Μαδρίτη, «Η Επιρροή του Υπερρεαλισμού στον 20ο  αιώνα». Εισηγητής κος    Μάνος Στεφανίδης, Αναπλ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτικός Τέχνης

- Σύρος, «Οδοιπορικό στη Σύρο-Τρεις Εποχές».Ομιλήτρια κα Ρώτα, Φιλόλογος/ Λαογράφος

- Ρόδος, «Οι Τέχνες στη Ρόδο τα χρόνια της Ιπποκρατίας 1309-1522». Ομιλήτρια κα Παπαβασιλείου, Αρχαιολόγος. – Δημοτικό Ωδείο Ρόδου.

- Σύρος, «Η Ειρηνική Συνύπαρξη της Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας» Εισηγήτρια, κα Ρώτα, Φιλόλογος, Λαογράφος. - Θέατρο "Απόλλων".

- Δελφοί, «Άγγελος Σικελιανός και η Δελφική Ιδέα». Εισηγήτρια κα Ρίτσα Κικίλια-Φράγκου, Καθηγήτρα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Πανεπιστημίου Αθηνών. – Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών.

- Κρήτη, «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος, ο Έλληνας». Εισηγητής Κος Μάνος Στεφανίδης Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Κριτικός Τέχνης.