• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

 

6ο Διεπιστημονικό Συμπόσιο "ΜΥΚΗΝΕΣ - Ορόσημο Πολιτισμού και Ανάπτυξης", Ναύπλιο 11-13 Οκτώβρη 2019, Αίθουσα "Βουλευτικό"

 Υπο την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας

 


Το 6ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο «Μυκήνες», πρόκειται να γίνει στις Μυκήνες από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019. Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου είναι:

 

1.  Γεωλογία / Περιβάλλον

     (Γεωγραφία, Ενεργός Γεωδυναμική, Φυσικές Καταστροφές, Ωκεανογραφία, Ηφαιστολογία, Οικολογία κλπ.)

2.  Γεωπολιτική

     (Διεθνές Σχέσεις, Γεωστρατηγική, Γεωοικονομία κλπ.)

3.  Πολιτισμός

(Ιστορία, Αρχαιολογία, Τέχνες, Αρχιτεκτονική, Ζωγραφική, Θέατρο κλπ.)

4.  Ανάπτυξη

    (Οικονομία, Υδρογονάνθρακες, Τουρισμός)

5. Υγεία

    (Ψυχική Υγεία, Γενετική, Φαρμακευτική Έρευνα κλπ.)

6. Ναυτιλία