• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg

1ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο "ΚΑΛΝΤΕΡΑ 2014"

Το 1ο Διεθνές Γεωπολιτισμικό Συμπόσιο «ΚΑΛΝΤΕΡΑ 2014», πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Ιουνίου 2014 στη Σαντορίνη.


Το Συμπόσιο οργανώθηκε από το Κέντρο Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού «ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ» και από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος Λουκά και Ευάγγελου Μπελλώνια.


SIMPOSIUM PROGRAM ABSTRACTS VOLUME           FIELD GUIDE

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site του Συμποσίου:

www.kaldera.gr