• s1.jpg
  • s2.jpg
  • s3.JPG
  • s4.jpg
  • s5.jpg
  • s6.jpg


Ιδρύτρια-Πρόεδρος

Ελισάβετ Γράψα, Docteur en Histoire Universite de Paris I, Sorbonne

Μέλη

Μόσχω Γράψα, Φαρμακοποιός , μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ
Ηλίας Λιακάκος, Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικος και  ναυπηγός , επιχειρηματίας